Blogin kirjoitukset

@ 5.12.2016 18.12
Blogi: Pihaus (Hallitukset ja ryhmät)
Piirin aluejako on aikoinaan tehty niin sanotusti karttapöydällä, huomioimatta erityisemmin kuntarajoja tai sittemmin syntyneitä kuntaliitoksia. Tuolloin ajatuksena ei myöskään ollut tällä tavoin tukea piirin tai alueenkaan ohjelman järjestämistä. Nyttemmin toiminta-ajatukset ovat kuitenkin...